عضویت
Golden Gate Iran به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

منوچهر افتخار

ساکن کرج, ایران · متولد ۱۳ مرداد, ۱۳۳۸
منوچهر افتخار
پروفایل خصوصی است.