خط مشی شبکه اجنماعی گلدن گیت شبکه گلدن گیت مفتخر است با کلیه امکانات و بالاترین خدمات به شما عزیزان خدمات رسانی کند هدف از راه اندازی این شبکه ارتقاع سطح کیفی تبادل اطلاعات فردی و اجنماعی کاربران به صورت کلیدی در غالب مسائل اجتماعی . علمی .ورزشی . هنری .فرهنگی . پزشکی. سرگرمی .مذهبی .خبری .با توجه به فرهنگ غنی ایران اسلامی بین جوانان این مرزو بوم میباشد . لذا از کاربران عزیز برای رسیدن به این هدف والا تقاضای باری و الطاف همه جانبه را خواهانیم. کشور و سرزمین عزیز ما لایق بهترینهاست بیایید به کمک ذهن خلاق جوانان ایرانی با اصل و نصب از اشاعه فرهنگ غلط غرب ممانعت کنیم تا به ابادانی ذهنی و روانی با لطف پروردگار دست پیدا کنیم.