عضویت
Golden Gate Iran به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

amir christ(Technical Director of Golden Gate)

ساکن تبریز, آذربایجان شرقی ایران · متولد ۳ مرداد, ۱۳۶۲
amir christ(Technical Dir
پروفایل خصوصی است.