• اردیبهشت 25, 2017
  • از
از نژاد چشمه باش
بگذار آدم ها
تا می توانند سنگ باشند
مهم این است که تو جاری باشی
و از آنها بگذری
خوشبخت کسی هست که
شکوه رفتارش
آفریننده‌ی لبخند بر لب‌های دیگران باشد
mehran(مدیر داخل
لایکککککککککککککککک:tulip::two_hearts::smiling_face_with_halo::rose::rose:
_SH@Y@N_
:ok_hand_sign: