عضویت
Golden Gate Iran به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

از
از نژاد چشمه باش

بگذار آدم ها
تا می توانند سنگ باشند
مهم این است که تو جاری باشی
و از آنها بگذری
خوشبخت کسی هست که
شکوه رفتارش
آفریننده‌ی لبخند بر لب‌های دیگران باشد
لایک......
  • ۷ اسفند, ۱۳۹۵
  • ·
  • می پسندم
لایککککککککککککککککtuliptwo_heartssmiling_face_with_haloroserose
  • ۹ اسفند, ۱۳۹۵
  • ·
  • می پسندم
_SH@Y@N_
ok_hand_sign
  • ۱۵ فروردین, ۱۳۹۶
  • ·
  • می پسندم
کد امنیتی