عضویت
Golden Gate Iran به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

از
اگر کسی را دیدید که
از کوچکترین چیزها لذت می برد،
محو طبیعت می شود،
کمتر سخت می گیرد،
می بخشد، می خندد،
می خنداند و با خودش
در یک صلح درونی است،
او نه بی مشکل است نه شیرین مغز..!!

او طوفان های هولناکی را
در زندگی پشت سر گذاشته
و قدر آنچه امروز دارد را می داند..!!

او یاد گرفته است که
لحظه لحظه ی زندگی را
در آغوش بگیرد..!!
لایک....
 • ۷ اسفند, ۱۳۹۵
 • ·
 • می پسندم
Fatima
عالی گلم
 • ۷ اسفند, ۱۳۹۵
 • ·
 • می پسندم
لاااااایک
 • ۷ اسفند, ۱۳۹۵
 • ·
 • می پسندم
لایککککککککککککککککtuliptwo_heartssmiling_face_with_haloroserose
 • ۹ اسفند, ۱۳۹۵
 • ·
 • می پسندم
_SH@Y@N_
ok_hand_sign
 • ۱۵ فروردین, ۱۳۹۶
 • ·
 • می پسندم
کد امنیتی