• اردیبهشت 25, 2017
  • از
اگر کسی را دیدید که
از کوچکترین چیزها لذت می برد،
محو طبیعت می شود،
کمتر سخت می گیرد،
می بخشد، می خندد،
می خنداند و با خودش
در یک صلح درونی است،
او نه بی مشکل است نه شیرین مغز..!!
او طوفان های هولناکی را
در زندگی پشت سر گذاشته
و قدر آنچه امروز دارد را می داند..!!
او یاد گرفته است که
لحظه لحظه ی زندگی را
در آغوش بگیرد..!!
Fatima
عالی گلم
الاهه(معاون گ
لاااااایک
mehran(مدیر داخل
لایکککککککککککککککک:tulip::two_hearts::smiling_face_with_halo::rose::rose:
_SH@Y@N_
:ok_hand_sign: