خرداد 18, 2017 · از
mehran(مدیر داخل
من گفتم 20 درصد . دلیل دارم .
ملت ایران همیشه غیر قابل پیشبینی هستند و همیشه برعکس عمل میکنند .
مثلا دور پارک حصار بکش بگو از درب وارد شو بخدا همه از روی نرده ها میپرند .
حال...
مژگان(ناظر گل
دقیقا همينطوره بخدا
نسیم سحری
شاید:smirking_face: