عضویت
Golden Gate Iran به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

هر برداشتی از مجازی داری بگو?

۲۱ فروردین, ۱۳۹۶ از
غزال
قبرستان احساسات
 • ۲۱ فروردین, ۱۳۹۶
 • ·
 • می پسندم
صدف
محازی اسمش رو حودش هست اغلب دروعه مگه حیلی با تجربه باشی تشخیص درست بدی
 • ۲۱ فروردین, ۱۳۹۶
 • ·
 • می پسندم
مجازی رو مجازی مبینم.......
 • ۲۲ فروردین, ۱۳۹۶
 • ·
 • می پسندم
مهشيد
من برنداشتم
 • ۲۲ فروردین, ۱۳۹۶
 • ·
 • می پسندم
کد امنیتی