تیر 10, 2017 · از
غزال
قبرستان احساسات
صدف
محازی اسمش رو حودش هست اغلب دروعه مگه حیلی با تجربه باشی تشخیص درست بدی
فرشید(ناظر ار
مجازی رو مجازی مبینم.......
مهشيد
من برنداشتم