عضویت
Golden Gate Iran به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

فرشید(ناظر گلدن گیت)

ساکن زیر آسمان کبود, ایران · متولد ۱۵ شهریور, ۱۳۵۹
پروفایل خصوصی است.