عضویت
Golden Gate Iran به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
دنیای مجازی
۲۸ تیر, ۱۳۹۵ از
دنیای مجازی
بحث در مورد دنیای مجازی و عصر ارتباطات است که ایا همانطور که تلفن زدن که جزئی از زندگی روزمره ما میباشد را واقعی میدانیم ایا اینترنت و چت را ه