برای تغییر مکان عکس خود بکشید

سیدیاس کبود

مرد. زندگی میکند در ســــــــردرود, آذربایجان شرقی, ایران. متولد 2 فروردین, 1355. ازدواج کرده.
سیدیاس کبود
پروفایل خصوصی هست.