(مدیر داخلی)mehran
17 دی, 1396
506 views 1 play
1
کدم یکی از کاربران گلدن گیت عزیزتر از من هستند؟ههههههههههههههههههه
❀سـاغر❀
نت من خیلی کنده اگر دیر جواب میدم ببخش ساناز جان سلامت باشی
1
1
4 اردیبهشت, 1398
❀سـاغر❀
یاشیاسوز الله سیزی ساخلاسین
4 اردیبهشت, 1398
hero - مدیر ارشد
باشوا دولانوم. الله ساخلاسین
1
1
4 اردیبهشت, 1398
❀سـاغر❀
الله المسین عزیز قیز چوخ ممنون
1
1
4 اردیبهشت, 1398